Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Η σημερινή Διοίκηση στον πρώτο χρόνο της νέας θητείας της προσεγγίζει, μελετά και αναδεικνύει – λαμβανομένου υπ’ όψη και τις Ιστορικές καταστάσεις και συνθήκες τις οποίες βιώνουμε ως Πολίτες και Επαγγελματίες αυτής της Χώρας − εκείνες τις πολιτικές στο πλαίσιο της στρατηγικής την οποία έχουμε χαράξει, από την ίδρυση της Ομοσπονδία μας.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία