Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

Διοικητικό Συμβούλιο

Το  Δ.Σ.  της Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.

Πρόεδρος Βλασόπουλος Π.Γεώργιος Αθήνα
Αντιπρόεδρος Ράτσικας Γεώργιος
Βορειοδυτική Ελλάδα
Γεν. Γραμματέας Μαμμωνάς Παύλος
Αθήνα
Αν. Γ. Γραμματέας Συμεωνίδης Θωμάς
Πελ/σο & Δυτ. Στ. Ελλάδα
Ταμίας Εξερζές Διονύσιος
Αθήνα
Αν. Ταμίας Παναγόπουλος Κων/νος
Κεντρική Ελλάδα
Μέλη: Καραχάλιος Χρήστος
Κεντρική Ελλάδα
Κολλάτος Μιλτιάδης
Κεντρική Ελλάδα
Σεμελίδης Ιωάννης Αθήνα
Αλευράς Γεώργιος
Κεντρική Ελλάδα
Κόκαλας Θωμάς
Αθήνα
Γρηγόρης Ιωάννης
Αθήνα
Παγώνης Χρήστος Αθήνα