Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

ΦΕΚ 32/Α΄/02-03-2011

Νόμος υπ' αριθ. 3919

Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

pdf διάβαστε περισσότερα 325.59 Kb

ΦΕΚ 424/Β΄/10-03-2009

Διορθώσεις Σφαλμάτων στην υπ' αριθμ. Φ9.2/Οικ. 26425 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β'/22_12_2008

 pdf διαβάστε περισσότερα 123.73 Kb

Βασιλικόν Διάταγμα υπ΄αριθ.890

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ΄αριθ. 890 της 19/31 Δεκ. 1968 (ΦΕΚ Α΄311) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ΄αριθ. 37/1965 και 310/67 8. Δ/των "Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων".

pdf διαβάστε περισσότερα 890 5.41 Mb

ΦΕΚ 2604 /Β΄/22.12.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

 pdf διαβάστε περισσότερα 126.26 Kb

Επικουρική Ασφάλιση Ηλεκτροτεχνιτών

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.) εντάχθηκε από την 1η Ιουνίου 2008 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)... 

  ...σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Νόμου 3655/08, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008.

Οι εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο Τ.Ε.Α.Η.Ε. έως τις 31 Μαΐου 2008, θα πρέπει από την 1η Ιουνίου 2008 και μετά να το ασφαλίζουν στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης δηλώνονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Η καταβολή των εισφορών θα γίνεται ενιαία, δηλαδή με μια καταβολή για τον μήνα αναφοράς (μισθολογική περίοδος).  

Για περισσότερες πληροφορίες οι εργοδότες παρακαλούνται να απευθύνονται στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.
pdf Εγκύκλιος ΙΚΑ 778.81 Kb

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αρ. Φύλλου 1111

Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ Φ Α΄ 9.2/29362/1957/9.12.2005 (Β΄ 1797), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υποργική απόφαση  Φ Α΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (Β΄ 696) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων

pdf Περισσότερα 848.66 Kb

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)

pdf Περισσότερα 1.17 Mb

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αρ. Φύλλου 696

Τροποποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (Β΄ 1797) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων

  pdf Περισσότερα  2.50 Mb

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αρ. Φύλλου 1797

Αντικατάσταση της υπ' αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

pdf Περισσότερα 239.19 Kb

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αρ. Φύλλου 291

Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

pdf Περισσότερα 198.73 Kb

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΕΚ 815/Β΄/11.9.1997
 2. ΟΔΗΓΙΑ 95/16

Νομοθεσία

 • ΦΕΚ 5229/Β΄/26-11-2020 «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

  Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 5229/Β΄/26-11-2020 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033 Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ».

  Εκτός από τις γενικές οδηγίες δώστε προσοχή στις σελίδες 42 και 43 που αναφέρονται στον Ανελκυστήρα.

  5229_Β_26_11_2020.pdf

   

   
 • ΦΕΚ 2760/Β΄/03-07-2019

  Σε συνέχεια των επίμονων ενεργειών της Ομοσπονδίας μας εκδόθηκε το ΦΕΚ 2760/Β΄/03-07-2019 με την απόφαση Αριθμ. 68781: Τροποποίηση της Φ.Α./9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β΄2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”.

  Με την απόφαση με αριθμ.68781 ανανεώνεται η ημερομηνία της προθεσμίας καταχώρησης ανελκυστήρων έως τις 31-12-2021. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης. 

  Διαβάστε το ΦΕΚ 2760_Β_03_07_2019.pdf