Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

Επιστολή προς Υπουργείο Ανάπτυξης

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι για την εκπόνηση ενός προσχεδίου ΚΥΑ σχετικά με την Εγκατάσταση, Συντήρηση Ανελκυστήρων αιτούμεθα άμεσα σύγκληση της προβλεπόμενης (από το ΦΕΚ 143/Α΄/17-06-2011 ν.3982/2011) Τεχνικής Επιτροπής.

Διαβάστε την επιστολή

Νομοθεσία