Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

Επιστολή προς Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας

Σε συνέχεια της επιστολής μας με αριθ.πρωτ.4261/21 της 01 Ιουνίου 2021 επανερχόμαστε και αιτούμεθα άμεσα συνάντηση μαζί σας, ώστε να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το προσχέδιο ΚΥΑ της υπηρεσίας σας, το οποίο έχετε θέσει σε γνώση και διαβούλευση της ομάδας εργασίας της υπηρεσίας σας.

Διαβάστε την επιστολή

Νομοθεσία